Contacte

En aquest apartat, pots deixar-nos qualsevol tipus de consulta, ja sigui sobre algun dolor, problema o patologia, com pel que faci referència al nostre equip de treball i la seva metodologia.