Nutrició

Complementar la preparació física mitjançant una dieta personalitzada per millorar el rendiment es fonamental. ⁠Una bona alimentació afaboreix els processos de regeneració durant la recuperació lesiva del tractament de fisioteràpia i readaptació.

Primera sessió

Valoració d’antecedents de la patologia a tractar, valoració del patró alimentari, valoració de la composició corporal per estudi d’antropometria i personalització del pla nutricional.

Sessions de seguiment

Valoració de l’adherència al pla nutricional, valoració corporal mitjançant antropometria, valoració de canvis, i, en cas de ser necessari, adaptació del pla nutricional a aquestes variacions.